MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fritagelse ifm. musik og eliteidræt

Elever der ønsker at deltagel i musikundervisning eller eliteidræt kan blive delvist fritaget fra anden undervisning

Folkeskoleloven giver mulighed for at elever, der ønsker at deltage i musikundervisning eller eliteidræt kan blive delvist fritaget for anden undervisning, hvis eleven opfylder sin undervisningspligt på den kommunale folkeskole.