MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Afgangsprøver

Overblik over Folkeskolens prøver

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet "Når du skal til prøve", som er en elevrettet folder med information om regler for brug af internettet og hjælpemidler under de forskellige prøver. 

Folderen er opdateret i marts 2020. Bemærk, at den er gældende indtil en ny version udgives. Der kommer således ikke nødvendigvis en ny version hvert skoleår. 

Prøveplan maj/juni 2021

Prøvefag i 9. klasse - Se hvilke prøver, der er bundne, frivillige eller udtrækkes

Link til Børne- og Undervisningsministeriet med overblik over prøver, datoer mm. 

Prøvebekendtgørelse

Retningslinjer for afholdelse af prøver

Projektopgave i 9. klasse

Link til Børne- og Undervisningsministeriet om projektopgaven

Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse