MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolebestyrelse

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 2 lærerrepræsentanter og en repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Formanden for bestyrelsen skal være en forælder.

Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen. Som forældrerepræsentant bliver man valgt for hhv. 2 eller 4 år. I skolebestyrelsen samarbejder medarbejder- og elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse på Nordregårdsskolen er valgt for perioden 01.08.2018 - 31.07.2020 (3 forældrevalgte medlemmer) og 01.08.2018-31.07.2022 (4 medlemmer).

Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Der kan skrives til skolebestyrelsen i Aula ved at skrive "Skolebestyrelse" i til-feltet.

Skolebestyrelsen er ifølge loven en del af skolens overordnede ledelse, ligesom skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan. Det betyder blandt andet, at så længe skolebestyrelsen arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt, kan ingen ændre bestyrelsens beslutninger eller vedtagne principper.

Skolebestyrelsen er et lukket fora. Man må fortælle, hvad man selv har sagt, men man må ikke videregive fortrolige eller private oplysninger. Elevrepræsentanterne må dog ikke være tilstede, hvis bestyrelsen drøfter personspørgsmål.

Hvad laver en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Det gøres gennem redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne og tilsynet omfatter bl.a.:

  • Kvalitet i undervisningen
  • Elevernes trivsel
  • Skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte principper mv.
Dokumenter

Skolebestyrelsens årshjul 2020-2021

Shape Created with Sketch.