MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Indskrivning

Generelt om indskrivning

Familier til børn, der bliver undervisningspligtige til næste år, modtager i oktober en indbydelse til informationsmøde. Informationsmødet foregår på dit barns distriksskole. Der sendes indbydelse til forældrene om dette, samt  orientering i informationsannonce i lokalaviserne om, hvornår mødet holdes.  På mødet vil der blandt andet være generel information om 0. klasserne samt vejledning i, hvordan man indskriver sit barn digitalt.

Er dit barn fra årgang 2015 starter undervisningspligten pr. 1.8.2021.

Sidst i oktober fremsendes brev til alle skolepligtige fra årgang 2014 og 2015, med nærmere oplysning om indskrivning til skole.

Generelt om indskrivning og optagelseskriterier kan ses på kommunens hjemmeside

Den digitale indskrivning foregår via Tårnby Kommunes hjemmeside, brugervejledning ses nederst på siden

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan rettes til skolens kontor mandag til fredag i åbningstiden.

Indskrivning af børn til 0. klasse sker ved digital indskrivning på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk.

  • Digital indskrivning skal foretages i perioden uge 45-46.
  • Du skal bruge Nem-id, for at kunne indskrive dit barn digitalt.

 

Behov for specielt skoletilbud

Der kan være særlige forhold, der medfører, at dit barn har behov for et specielt skoletilbud. Hvis du har spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte Rådgivning og Forebyggelse på telefon nr. 32 47 14 20 eller 32 47 14 19 eller e-mail tdr.uk@taarnby.dk / trh.bk@taarnby.dk.

Er der behov for rådgivning vedr. ansøgning om skoleudsættelse, hjælper personalet i børnehaven med rådgivning om dette. Det er også i børnehaven, at ansøgningsskema om skoleudsættelse udleveres - det skal efterfølgende sendes til Børne- og Kulturforvaltningen. Selvom du søger skoleudsættelse for dit barn og får udleveret skema fra børnehaven, skal dette samtidig også søges via digital indskrivning på Tårnby Kommunes hjemmeside i forbindelse med digital indskrivning.

Udskrivning til privatskole

Hvis du har besluttet, at dit barn skal indskrives på privatskole, skal dette også registreres via ovenstående henvisning til digital indskrivning.

Udsættelse af skolestart

Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. Ansøgningen skal i samarbejde med børnehaven være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning skal fortages på Tårnby Kommunes selvbetjeningsportal under skoleindskrivning til 0. klasse.

Skolevalg

Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og optagelse finder normalt sted på distriktsskolen.

Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse om, at kommunen kan foretage distriktsændringer i perioden efter indskrivningen, men inden endelig optagelse. Såfremt elevtallet til den enkelte skole afviger fra plan­grund­laget, kan det være nødvendigt at foretage sådanne omlægninger.

Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen

Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det relevante klassetrin.

Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.

Fraskilte forældre, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældre-myndighed. Henvendelse skal ske til distriktsskolen, hvis der ønskes den anden forælders distriktsskole.

Opskrivning til fritidsinstitution

Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads.

På Nordregårdsskolen bliver børn i 0. klasse tilbudt plads på SFO Randkløve Allé.

Indskrivning fra anden kommune

Børn fra andre kommuner kan få deres barn indskrevet til skoler i Tårnby Kommune i det omfang der er plads (se "Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen"). Forældre opfordres til at kontakte den ønskede skole direkte herom

Dokumenter