MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolens historie

Skolens historie

Engang i slutningen af 60’erne fik to markante skolefolk, Johannes Feldvoss og Mogens Eilertsen en god idé. De ville skabe et skolemiljø for de af skolevæsenets elever, der havde hænderne skruet bedre på til praktiske gøremål end til at vende sider i lektiebøger. De ville skabe en skole for elever på 8. – 10. klasetrin, som skulle lægge hovedvægten på de praktiske fag. Denne skoleform var helt i overensstemmelse med den dengang gældende folkeskolelov. Skolen startede op i tidligere industribygninger – den nuværende Tårnbygårdsskolen.

Samtidig med starten af skolen besluttede kommunalbestyrelsen, at skolens medarbejdere selv skulle deltage i projekteringen af en skolebygning, der var indrettet til formålet.

I 1966/1967 foregik undervisningen på henholdsvis Tårnby Gymnasium og Tårnbygårdsskolen, idet skolebygningen – Nordregårdsskolen – endnu ikke stod færdig. Det gjorde den imidlertid i august 1967, hvor lærere og elever tog lokalerne i brug. I de næste år blev skolen besøgt af et utal af lærde pædagoger fra ind- og udland. Mange af de besøgende forlod Tårnby kommune med det sikre mål at tage hjem og lave en tilsvarende skole.

Med folkeskoleloven af 1975 var der ikke længere grundlag for at opretholde denne skoleform.

Mogens Eilertsen og medarbejderne gjorde mange forsøg på at få Tårnby kommune til at dispensere fra loven – men uden held.

Nordregårdsskolen blev derefter omdannet til en ganske almindelig folkeskole med elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Igennem de fleste af årene siden har det været sådan, at vi har haft 2 – 3 klasser på hvert trin.